Opruff un d'Leit vun Dikrich an Emgéigend

Vum 22. bis den 29. Juli 2017 ass zu Dikrich "d'Semaine de l'Union européenne du Cyclotourisme" mat iwwer 1000 Participant'en aus dem In- an Ausland. Wann Dir an deem Zäitraum een Appartement oder Zëmmer fräi hutt, daat Dir un d'Participant'en kennt verlounen, da meld Eech weg. bäim Syndicat d'Initiative vun Dikrich um Tel.: 80 30 23 oder per mail op . Fir all weider Fro kennt der Eech och gäre mellen. Merci!

 

Appel aux habitants de Diekirch et environs

Du 22 au 29 juillet 2017 aura lieu à Diekirch la "Semaine de l'Union européenne du Cyclotourisme" avec plus de 1000 participants nationaux et internationaux. Si vous disposez d'un appartement ou d'une chambre libres pendant cette période, que vous voulez louer aux participants, nous vous prions de vous adresser au Syndicat d'Initiative Diekirch   tél.: 80 30 23 / mail . N'hésitez pas de nous contacter pour toute autre question. Merci!